Møllens historie/inventar English/Deutch Restaurering

Elstrup Mølle og Møllerimuseum

Musik arrangementer


Billetter til musik arrangementer i møllen bestilles ved Inge Thomsen telefon 29 28 59 52


Vel mødt Elstrup mølles venner.




Møllen blev bygget 1859 i Østerholm og blev kaldt Nørremølle. Den efterfulgte en stubmølle.

Det viste sig dog snart at møllen ikke kunne udnytte den større kapacitet som møllen havde og i Elstrup, 2 Km vest for Østerholm, gik man med planer om at opføre en vindmølle.


Nørremølle ca.1880 ->













Møller Christian Jacobsen, der var møllemester, købte møllen og lod nu møllen flytte til Elstrup i 1887 - 88.

Jacobsen virkede her som møller til sin død 1912. Sønnen Nikolai drev mølleriet videre i ca. et års tid, hvor den blev solgt til Ernst Linow.

Møllen er bygget fra grund til top i træ og er i dag den eneste bevarede gallerihollænder  bygget helt i træ i Danmark. 


Møllen blev fredet 1998.

I forbindelse med flytningen blev kludeseglsvingerne udskiftet med klapsejl.

 

Elstrup Mølle 1900 ->









1913 købte møller Ernst Linow (født 1870) møllen. Han havde arbejdet i møllen fra 1896 og til 1901 som møllersvend her og blev under dette ophold gift med naboens datter Kirsten, så det var derfor naturlige grunde til at købe møllen.

1917-18 blev der monteret en selvkrøjer, en  Deutz motor og en elevator drevet for vindkraft i møllen. Under krigen (1914-1918) tjente Ernst mange penge ved at lave gryn i store mængder af rationerede kornsorter.

1935 overtog sønnen Hans Linow møllen og nu begyndte omstillingen til at lave hvedemel.

1939 stod et moderne hvedemelsanlæg klar bestående af 5 valsepar (2 dobbelte og en enkelt valsestol), to plansigter, pudse- og spisdmaskine, melblander, 25 HK elektromotor blegeapparat o.m.m.

Da 2. verdenskrig brød ud 1940 var der nu gode indtjeningsmuligheder for den modige, da hveden under krigen var rationeret. Hans var modig og producerede ulovligt hvedemel om natten i store mængder og tjente herved så mange penge at han kunne bygge en ny stor moderne bolig.


Elstrup Mølle 1958 ->


Indtjeningen gik dog hurtigt tilbage efter krigen. De store valsemøller overtog markedet og fremtiden for landsbymøllerne var ikke lyse.

Hans kæmpede dog videre som møller indtil 1954 hvor et Korn- & Foderstofferfirma lejede sig ind, men møllen forfaldt langsomt. En vinge brækkede af, hatbeklædningen var utæt og møllentrængte til en større restaurering.

Hans besluttede sig derfor til at kontakte Fabrikant Mads Clausen, Danfoss, som havde stor interesse for den lokale historie.

Denne kontakt viste sig ikke at være forgæves. Mads Clausen betalte over flere omgange store beløb til restaurering af møllen, hvilket har betydet at Elstrup Mølle er en af de tre vindmøller tilbage på Als, hvor der frem til 1920 var 40 vindmøller.




Elstrup Mølle stoppede med at virke som landsbymølle 1969 da Hans (født 1902) gik på pension.

1971 flyttede sønnen Ernst Linow til møllen og købte den i 1975.

Ernst II etablerede nu en museumsudstilling bestående af en omfattende samling af mølleriredskaber som Hans gennem hele hans liv havde indsamlet, bestående af mange forskellige møllesten, skæpper, korntønder, toldkopper, hjemmevævede sække, håndkværne, modelmøller, fotos af de alsiske møller o.m.m.

Møllen står nu overfor en større restaurering. Foråret 2005 afsluttedes en første etape ved at få udskiftet omgangen samt en del tømmer og beklædning.


Foto Jørgen Hansen  juni 2005 ->


Elstrup Mølle er, udover at være bygget helt i træ, meget møllerihistorisk interessant ved at både det gamle fladmølleri bestående af franskkværne og sigter, også indeholder den teknologiske udvikling der er sket helt frem til midten af af 1900 tallet med valsestole, plansigter m.v. 

Vinger og vindrose blev taget ned i 1998 på grund af råd i møllekroppen der bevirkede at krøjeværket ikke kunne virke.




Møllens inventar



Elstrup Mølle er historisk interessant fordi den både indeholder de gamle maskiner, d.v.s. de gamle kværne og sigtemaskiner (fladmølleriet) og det mere moderne højmølleri som består af puds / spidsmaskiner til forbehandling af kornet, valsestole til formaling af kornet, plansigter, korn- og melelevatorer, melblander, melblegningsapparat m.m.


Kværnloftet:





Til venstre franskkværnen til hvedemel. Midtfor grutkværnen til foder. Begge kværne er vinddrevne.









Til højre en plansigter.




Broloftet:





Her ses 3 valsestolene til hvedemel. 2 dobbelte og en enkelt valsestol, i alt 5 valsepar.







Valseparret på sidste skrå er porcelænsvalser.



Undermøllen:






Her ses udtapninger framaskinerne fra broloftet.








Til venstre ses den vinddrevne person/sækkeelevator





Museums-udstillingen:















De oprindelige kværne, morter og saddelsten.



















Her ses værktøjer til bildning af kværnsten. I baggrunden gamle hjemmevævede kornsække.



























Her ses en model af en kværns virkemåde med forskellige bildninger.





















Modelmølletyper med forskellige funktionsdetaljer.





















Modelmølletyper med forskellige funktionsdetaljer.





















Et hjørne af møllestuen. Her er der mulighed for at nyde medbragt mad mod forudgående aftale.




Møller i området




Her er en plan for en mølletur til Als og Sundeved.





Der er 6 møller som ligger i en radius af ca. 25 Km.















---------------------------------------------------------------------


Havnbjerg Mølle  Danmarks mest velplejede mølle.


Læs mere her:  Havnbjerg Mølle




 

















------------------------------------------------------------------


Elstrup Mølle  siden du lige nu er inde på.



















---------------------------------------------------------------------


Vibæk Møllerne  Sydals, smukt beliggende.


En af de få mølleanlæg i Danmark hvor en vind- og en vandmølle ligger på samme matrikel.


















Her vandmøllen:


























Her vindmøllen som er klar til at få monteret vinger.



--------------------------------------------------


Slotsmøllen i Sønderborg


Møllen er ejet af Sønderborg kommune. Pryder bybilledet i Sønderborg. Desværre er der intet inventar i møllen, hvorfor der ikke er åbent for besøgende.


























-------------------------------------------------------------------


Dybbøl Mølle  Danmarks nationalsymbol.


Udover krigshistorie er der også en del information om mølleri og møllerihistorie.



























------------------------------------------------------------------------


Nybøl Mølle blev fredet i 1998. Er meget velholdt med den udvendige beklædning på hat og tag på sidebygningen, nye porte, ny omgang, renoverede vinger og indvendig restaurering af lofternes gulvbelægning, trapper m.v.



Det udvendige murværk trænger til renovering, hvilket der her i 2012 arbejdes på at finde fondsmidler til.


Se mere på: www.nybolmolle.webbyen.dk























Møllen kan åbnes for besøgende ved henvendelse til familien Lind, der ejer møllen bor i møllegården. tlf. 7446 8227

Møllens historie


English


The Elstrup Mill was build in Østerholm in 1859.


In 1888 the mill was moved 2 kilometres to the west to Elstrup. The mill is a Dutch smock mill type with a gallery and it is the last preserved in Denmark constructed entirely in wood.


The outer covering has been changed from the original wooden shingle face to zincsheeds.




Inside the mill is an absolutely attraction, because it has been kept unaffected since 1970 where the last miller closed the mill.



The mill contains the original old grinding stones and flourdressers as well as the more modern rollermills, elevators, lift and much more.




In the old granaries the wellpreserved implements and tools are shown. Also a collection of old capacities e.g. grainbarrels and the smaller quarters are shown.




Furthermore different types of toolcups are displayed. They were used by the miller to meassure the grain which was his payment (duty) for his work.


A big collection of millstones from the several thousand years old granite push stone to the latest carborundum composition stones and the stonedressing kits which the miller used when he sharpened the stones can be seen.




In addition there are 3 different types of modelmills displayed, where several functional details are shown.




The Elstrup Mill is a private property. Since 1913 it has been owned by the Linow family and is maintained privately. The manufacturer Mads Clausen's foundation, Danfoss, has several times spent big amounts of money to the restoratiom works.




Elstrup Mill is under national preservation.




Deutch


Die Elstrup Mühle wurde im Jahre 1859 in Østerholm erbaut und 1888 2 Km westlich nach Elstrup verlegt. Die Mühle ist vom Gallerieholländer Typ, sie ist die einsigste von diesem Typ, die noch in Dänemark bevahrt ist und sie ist ganz aus Holz erbaut.


Die Verkleidung ist jedoch von der ursprünglichen Holzschindel verkleidung zu Zinkplatten geändert worden.




Von innen ist die Mühle eine absolutte Sehenswürdigkeit, indem seit Jahre 1970 wo die Mühle vom Müller geschlossen wurde, nichts geändert worden ist.


Die Mühle enthält sowohl die alten Mahlgänge und Sichtermaschinen als auch die neueren Walzenstühle, Elevatoren. Fahrstuhl und vieles mehr.




In den alten Kornspeichern sind die bewahrten Werkzuge und Geräte ausgestellt. Eine sammlung von originalen Raummassen, z.B. Kornfässern und den kleineren Scheffelmassen ist ausgestellt.




Ferner werden verschiedende Typen von Zoll- massen ausgestellt, die der Müller zum Abmessen des Kornes als Zahlung (Mahllohn) benutzte.



Eine grosse Sammlung von Mühlsteinen von den mehreren Tausend Jahren alten Sattelsteinen zu den jüngsten Kunststeinen, sowie die Werkzeuge zum Schärfen der Mühlsteine verwendete.





Darüber hinaus gibts  es 3 grosse Modelmühlen von verschiedenen Typen, wo eine reihe von Funktionsdetails gezeigt werden.




Die Elstrup Mühle befindet sich seit 1913 im Besitz der Familie Linow. Die Erhaltung wird aus privaten Mitteln bestritten. Nur durch finanzielle Unterstützung der Firma Danfoss ist die Mühle noch bewahrt.





Elstrup Mühle ist unter Denkmalschutz.

Restaurering


I midten af 2008 startede de indledende arbejder med restaurering af Elstrup Mølle.

Møllen er konstrueret helt i træ og er den eneste tilbage i Danmark af denne type.




Arkitektfirmaet Jørgen Toft Jessen, Haderslev fik opgaven af Kulturarvsstyrelsen at udarbejde et restaureringsprojekt for hele mølleanlægget.


Projektet blev i første omgang opdelt i 7 etaper og totalbudgettet beløber sig til 12,5 Mio. Kr. incl. moms.


De store fonde har foreløbigt givet afslag med dette projektoplæg, hvorfor der nu arbejdes på at lave en opdeling i mindre bidder.


September 2010 bevilligede LAG Sønderborg 250.000 Kr. til et delprojekt der omfatter nedtagning af møllehatten, transport til møllebyggerens værksted og fældning af meget store egetræer som efter tørring i ca. 3 år skal anvendes til møllehattens bærende bundramme.


Dette delprojekt koster 500.000 Kr., hvoraf Kulturarvsstyrelsen har bevilliget et tilsvarende beløb på 250.000 Kr. Delprojektet forventes afsluttet ultimo januar 2011.


I december 2010 bevilligede Augustinus Fonden 250.000 Kr. til det videre arbejde på møllehatten og også her har Kulturarvsstyrelsen bevilliget 250.000 Kr. Dette arbejde forventes igangsat i februar 2011.